Polityka prywatności

Polityka prywatności strony www.annakasiuk.pl
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników oraz zasady udostępniania treści przez Administratora.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Anna Kasiuk zamieszkała w
Warszawie, kontakt: anna.kasiuk@vp.pl
3. Wszelkie prawa do strony www.annakasiuk.pl są zastrzeżone. Treści publikowane na stronie
www.annakasiuk.pl należą do Administratora. Zabrania się kopiować i w jakikolwiek sposób
wykorzystywać utwór bez pisemnej zgody autora.
4. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne
identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych
podobnych technologii), a nie będących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nie
posiadające konta lub profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:
– w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu
analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych
funkcjonalności i świadczonych usług;
– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą
prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
polegający na ochronie swoich praw;
– w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności
związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej
5. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach
systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania
chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących
systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w
logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem
usług.
6. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na
potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a
także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
7. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w
przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami
umowy.
8. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w
następujący sposób:
-poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
-poprzez gromadzenie plików “cookies”
9. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
10. Dane podane w formularzu kontaktowym oraz formularzu newslettera są przetwarzane w celu
wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu
informacyjnego.
11. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom
trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
12. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam
umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich
danych w dowolnym momencie.
13. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może
wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony
danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach
będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
14. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe
działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez stronę
www.annakasiuk.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz
regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Nie uciekaj !

Zostań jeszcze ze mną i bądź na bieżąco.

Zapisz się na newsletter, by dowiedzieć się jako pierwszy o nowościach blogowych i wydawniczych, spotkaniach autorskich i organizowanych wydarzeniach.